Ερωτηματολόγιο sezon.gr (2021)

Ερωτηματολόγιο εποχικής απασχόλησης
(σεζόν 2021)

Seasonal employees in the

context of covid

 

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων

για τη διεξαγωγή έρευνας πάνω στους τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης και αποτελεί

μέρος έρευνας που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στo πλαίσιo της διδακτορικής διατριβής του

κ. Κωνσταντίνου Κρικώνη, υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή Ιωάννη Κωνσταντάρα.

 

Στόχος της έρευνας αυτής είναι η πρόβλεψη των αποδοχών των εργαζομένων περίοδο εποχικής απασχόλησης.

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο ενώ διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Η συμπλήρωσή του θα διαρκέσει μόνο 4 λεπτά, ενώ θα σας δοθεί και η δυνατότητα να λάβετε

τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.